Upadłość konsumencka, z czego winien składać się wniosek

Dużo ludzi w obecnej chwili (a w szczególności osób zadłużonych) zadaje sobie pytanie, co to jest upadłość konsumencka. Odpowiedź może okazać się skrótowa bądź bardzo długa. Z kolei niniejszy paragraf wierzę odpowie na wszelakie intrygujące Cię wątpliwości. Szczególnie możemy rzec, iż jest to nie mniej nie więcej jak obwieszczenie bankructwa w momencie, gdy stwierdzimy, iż jesteśmy popadliśmy w stan niewypłacalności a ciągłe zwracanie naszego zadłużenia jest niewykonalne (np. sumy rat przewyższają w znacznym stopniu nasze przychody).

Podstawowym elementem przy obwieszczaniu upadłości jest to, aby nasza niewypłacalność powstała bez naszej winy. Znaczy to, że przekredytowanie powstało obiektywnie bez naszej umyślnej winy (np. padliśmy ofiarą oszustów pieniężnych, którzy podpisali z nami umowę pożyczki gdzie wielkość odsetek stanowi lichwę). Nasza sprawa jest analizowana przez sąd rejonowy ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W toku postępowania sąd analizuje naszą sytuację finansową, sprawdza wiarygodność przedłożonych dowodów i ostatecznie decyduje o tym czy wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do nas. Powinniśmy wiedzieć, iż w żadnym razie nie możemy sobie pozwolić na chowanie składników majątkowych i innego tego rodzaju ruchy. Może to, bowiem przekreślić nasze szanse na ogłoszenie bankructwa na wiele lat.
Upadłość konsumencka to instytucja prawna, jaka do rodzimego ustawodawstwa została umieszczona pod koniec grudnia 2009. Regulacje odnośnie jej wykorzystywania mieszczą się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Powinno się w tym miejscu wskazać, że do tej pory ze sposobności ogłoszenia upadłości mogły korzystać tylko i wyłącznie firmy. Natomiast aktualnie jest to także dopuszczalne w przypadku podmiotów prywatnych. Jej zorganizowanie nie jest łatwym zajęciem, wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej i sporej wytrwałości (całość postępowania razem z przeprowadzeniem procedury spłaty może potrwać przeszło trzy lata).

Jednak upadłość konsumencka w bardzo wielu wypadkach stanowi idealną alternatywę dla jednostek, które mają już postępowanie egzekucyjne. Na tego typu stan rzeczy ma wpływ masa przesłanek. Musimy, albowiem wiedzieć, iż egzekucja komornika niesie ze sobą poważne nakłady (opłacamy koszty egzekucji, koszty zastępstwa w procedurze moja odpowiedz egzekucyjnej itp.) a prócz tego w szeregu przypadków z tego, co nam zabiera komornik niepokrywane są nawet odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasz dług zamiast maleć jeszcze rośnie. Taka droga prowadzi donikąd.

Upadłość konsumencka niweluje ten problem. W wypadku gdy się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei tworzy plan spłat. Spłata zobowiązań trwa najwyżej 3 lata a po tym okresie niezwrócone zobowiązania podlegają umorzeniu. Znaczy to, że nikt już może ich od nas egzekwować.

Upadłość konsumencka w 2016 roku to niesłychanie namiętny problem, przede wszystkim wśród jednostek, które w przeszłości zaciągnęły dużo zobowiązań a na czas dzisiejszy nie radzą sobie z ich zwrotem. Możemy, w takim razie zaryzykować w tym miejscu pytanie, z czym łączy się tak spore zainteresowanie właśnie tą instytucją prawną (przecież procedury te zostały zainicjowane już pod koniec 2009 r.). Jak się, albowiem objawia wszystko jest związane z nowelizacją tychże uregulowań prawnych, jaka nadeszła w grudniu 2014 r. Od tej chwili system ogłoszenia upadłości uległ poważnej liberalizacji, przez co może z niej korzystać więcej osób mających poważne zmartwienia ze swoim zadłużeniem.

Dla tego przykładu objawia się, iż rok 2016 jest rokiem przełomowym, wówczas gdy chodzi o upadłość konsumencką. Na chwilę obecną możemy, bowiem już liczyć postanowienia sądów w tym temacie na setki przykładów (w początkowym roku działania przepisów było to zaledwie parenaście orzeczeń na kilkaset złożonych wniosków). Możemy zauważyć, iż sądy coraz anonimowy przychylniej podchodzą do komplikacji osób przekredytowanych.

W praktyce jak się, albowiem okazuje upadłość konsumencka jest jedynym sensownym rozstrzygnięciem dla osób, które wpadły w pętlę długu i nie posiadają faktycznych szans na spłacenie swego długu. Każdy, kto ma, choć minimalną styczność z branżą kredytową bądź pożyczkową poznał przykłady osób, które niejednokrotnie nie z własnej winy znalazły się w kredytowej pułapce (np. zadłużyły się ponad stan, aby ratować ciężko chorego członka rodziny).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *